Most recent videos

Loading...

Thursday, May 21, 2009

بهروز جاویدتهرانی به خاطر این دیوار نویسی در حال حاضر با مرگ دست و پنجه نرم می کند و در اعتصاب غذا استبهروز جاویدتهرانی به خاطر این دیوار نویسی در حال حاضر با مرگ دست و پنجه نرم می کند و در اعتصاب غذا است


Petition for release of Behroz Javid Tehrani, a detained iranian student!!

طومار برای آزادی بهروز جاوید تهرانی . امضاء کنید

http://www.petitiononline.com/behrooz/petition-sign.html

No comments:

Post a Comment