Most recent videos

Loading...

Monday, September 21, 2009

تهدید دانشجویان معترض کوی از سوی مسئولان دانشگاه

مدیریت دانشگاه تهران ،دانشجويان آزادی خواهی را که شب ها شعارهای اعتراض آمیز سر دهند و یا در تجمعات ضد حکومتی شرکت کنند , مجازات می کند.
پس از آنکه تمهيدات مسئولان کوی برای آرام نگه داشتن دانشجویان پس از بازگشت به دانشگاه عملا بی نتیجه ماند و دانشجویان هر شب در اعتراض به نظام دیکتاتوري و دولت کودتا شعارهاي اعتراض آمیزسر می دهند و در تجمعات ضد حکومتی شرکت می كنند،دست اندرکاران دولت کودتا در دانشگاه تصمیم به مقابله با دانشجویان معترض گرفته اند.
چند روز پیش در تمام خوابگاههای کوی اطلاعيه ای از سوی حوزه معاونت دانشجویی ،فرهنگی دانشگاه تهران توزیع گردید مبني بر اینکه از این پس هر کدام از دانشجویان در اعتراضات شبانه و تجمعات ضد حکومتی شرکت کند , از سوی دانشگاه مورد مجازات و برخورد قرار خواهند گرفت .
در این اطلاعیه آمده است برگزاري هر گونه تجمع اعتراض آمیز ممنوع می باشد و با متخلفان برخورد می شود.
البته دانشجویان عملا با ناديده گرفتن این تهدیدات به اعتراضات شبانه خود ادامه می دهند.

No comments:

Post a Comment