Most recent videos

Loading...

Thursday, August 27, 2009

دانشجویان سهمیه آزاد حق تحصیل در دانشگاههای دولتی را ندارند
بنا بر گزارش های رسیده، کسانی که امسال با سهمیه آزاد در کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاههای دولتی شرکت کرده اندحق پذیرش در دوره روزانه این دانشگاهها را نخواهند داشت؛ همچنین برای پذیرش در نوبت شبانه نیز آنقدر شرایط سخت قرار داده اند که عملا امکان قبول شدن در آن مقدور نخواهد بود.
این وضعیت به گونه اي است که حتی باعث شده, رتبه های برتر سهمیه آزاد نتوانند در دانشگاه های دولتی تحصیل کنند و تنها حق ادامه تحصیل در دانشگاههای غیر انتفاعی را خواهند داشت.
گویا سهمیه نوبت روزانه دانشگاههای دولتی تماما به کارمندان آموزش و پرورش اختصاص داده شده است و سایر داوطلبان فراموش شده اند. تاکنون هیچ مسئولی از آموزش و پرورش در باره علت این ماجرا توضیحی نداده است ، این امر موجب نارضایتی و سردرگمی خانواده های متقاضیان این آزمون شده و مسئولین نيز با بي توجهي كامل هيچگونه پاسخي در اين خصوص نداده اند.

No comments:

Post a Comment