Most recent videos

Loading...

Friday, August 28, 2009

اعتصاب و تحصن کارگران شرکت واگن سازی پارس اراک ادامه دارد

کارگران کارخانه واگنسازی پارس اراک چهار ماه است دستمزد نگرفتهاند.
آنان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود، از روز سه شنبه سوم شهریور مقابل کارخانه تحصن کردهاند. بسیاری کارگران قراردادی این واحد صنعتی به دلیل بحران مالی اخراج شدهاند.
این کارخانه از جمله شرکتهای عظیم دولتی است که در روند واگذاری به بخش خصوصی، دستخوش بحرانهای شدید مالی شده است و برای رهایی از این مشکل اقدام به اخراج صدها تن از کارگران قراردادی خود کرده است.
علاوه بر این کارگران رسمی این شرکت نیز حدود چهار ماه است حقوق نگرفته اند و همین امر موجب شده تا آنان در چندماه گذشته چندین بار اقدام به اعتصاب و تحصن در جلوی شرکت کنند با این وجود تا کنون اقدامی برای حل مشکلات معیشتی آنان از سوی هئیت رئیسه شرکت صورت نگرفته است و حتی بسیاری از آنان امنیت شغلی خود را از دست داده اند اين در حالي است كه کارگران همچنان به اعتصاب خود ادامه می دهند.

No comments:

Post a Comment