Most recent videos

Loading...

Friday, August 28, 2009

اجرای مجدد طرح انضباط اجتماعی در تهران

مهدی احمدی از مقامات نیروی انتظامی اعلام کرده که طرح انضباط اجتماعی بار دیگر در تهران به اجرا گذاشته می شود.
به گزارش بی بی سی : مقامات نیروی انتظامی می گویند هدف از این طرح مقابله با بی نظمی، ساماندهی و بهبود وضعیت معابر شهری و مبارزه با دستفروشان است و اجرای آن از منطقه شش تهران آغاز می شود,این در حالی است که اکثر شهروندان تهرانی از این اقدام بسیار ناراضی هستند و آن را نوعی توهین به شخصیت افراد قلمداد می کنند .
اين اقدام درراستاي سركوبي جوانان ميباشد .

No comments:

Post a Comment