Most recent videos

Loading...

Monday, July 27, 2009

گزارشي از درگيريهاي روز يك شنبه چهارم مرداد(جرقه اوليه تظاهرات درمراسم ختم محسن روح الاميني درخيابان جام جم زده شد )

ساعت 17 بيش از هزار و 500تن از مردم بپاخاسته تهران در خيابان ولي عصر با شعار مرگ بر ديكتاتور با انبوهي از نيروهاي سركوبگر درگير شده و به جنگ و گريز پرداختند .
اين تظاهرات كه جرقه اوليه آن در مراسم ختم محسن روح الاميني از شهداي قيام سراسري در مسجد بلال در خيابان جام جم زده شد، سريعاً به خيابانها و مناطق اطراف كشيده شد .
تظاهرات درحالي برگزار شد كه منطقه به طور كامل به اشغال نيروهاي امنيتي درآمده و يك حكومت نظامي اعلام نشده برقرار شده بود .
در خيابان ولي عصر نزديک مسجد بلال مأموران سركوبگر دهها گاز اشک آور به سوي مردم شليك كردند و به جمعيت يورش بردند . انبوهي از مزدوران سركوبگر در ميدان ونك با تجهيزات و خودروهاي نظامي مستقر شده بودند .
درساعت 17 و 30 دقيقه جمعيت زيادي از ميدان ونك به سوي راديو تلويزيون راهپيمايي خود را شروع كردند. تظاهركنندگان بدليل فضاي به شدت نظامي منطقه ابتدا به سمت پارك ملت سرازير شدند و با شعارهاي مرگ برديكتاتور و” مرگ بر تو” و بانگ الله اكبر با مزدوران سركوبگر درگير شدند.
در ساعت 18 و 30 دقيقه بيش از 1500 نفر از جوانان و مردم كه ميخواستند در مراسم ختم شهيد روح الاميني در مسجد بلال شركت كنند مورد تهاجم و يورش ماموران وحشي لباس شخصي و نيروي انتظامي قرار گرفتند. نيروهاي سركوبگر با پرتاب گاز اشك آور به سوي مردم معترض قصد پراكنده كردن آنان را داشتند اما جوانان حاضر به ترك منطقه نشدند و تصميم گرفتند هر طور شده در اين مراسم شركت كنند.
حكومت هم در وحشت از گسترش اين تظاهرات نيروهاي سپاه پاسداران را با تجهيزات كامل مستقر كرده و تمامي مناطق منتهي به راديو تلويزيون را قرق كرده بود .
درگيريهاي گسترده و پراكنده ميان مردم و به ويژه جواناني كه از مسجد بلال به سمت راديو تلويزيون حركت ميكردند ادامه يافت . تمركز مأموران گارد ويژه و لباس شخصي در مقابل دانشگاه خواجه نصير در ميدان ونك بود كه تلاش ميكردند جلو حركت مردم را بگيرند.
مردم در مقابل تهاجم مزدوران حكومتي به مقاومت پرداختند .

No comments:

Post a Comment