Most recent videos

Loading...

Wednesday, October 28, 2009

باتوم و گاز اشك آور جواب كارگران لوله سازي اهواز

کارگران لوله سازی اهواز که دلیل اصلی اعتراضات آنها عدم پرداخت بیش از سیزده ماه حقوق می باشد بعد از چند روز اعتراض روز دوشنبه 4 آبان طعم مهرورزی دولت کودتا را چشیدنند .
این کارگران برای کمترین خواسته خود بعد از مذاکرات مسالمت آمیز بسیار با مسئولین به نتیجه نرسیدند و اعتراضات آنها در چهارراه نادری و ملحق شدن مردم به این اعتراض با باتوم و ضرب و شتم بسیار و گاز اشک آور و دستگیری بیش از 50 نفر از کارگران خاتمه پیدا کرد .
قابل ذکر است تعدادی از دستگیر شدگان بیش از حد مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح بودند .

No comments:

Post a Comment