Most recent videos

Loading...

Wednesday, October 28, 2009

شرايط نگران کننده زيدآبادي، ملکي، باستاني

سايت راديو فرانسه : با اينکه زندان ها از خبر ساز ترين مکان ها هستند ولي از وضعيت بسياري از زندانيان حوادث اخير خبر چنداني در دست نيست و تماس ميان زندانيان و خانواده ها و وکلايشان بي اندازه دشوار است.
خبرها يي ازاعتصاب غذا واعتصاب داروي هنگامه شهيدي، روزنامه نگارحکايت مي کنند . وضعيت بهمن احمدي امويي، روزنامه نگار، پس از چهار ماه زندان، همچنان نا معلوم است وضعيت دکتر محمد ملکي، احمد زيد آبادي و مسعود باستاني چه از نظر حقوقي و چه از نظر جسمي نگراني برانگيز توصيف شده است.
محمد شريف، وکيل دعاوي که وکالت اين سه فعال مدني و روزنامه نگار را به عهده دارد، در توضيح شرايط سخت انجام وظيفه وکالتش مي گويد با وجود مراجعات بسيار هنوز وکالتش براي اين سه موکل از سوي مراجع قوه قضائيه برسميت شناخته نشده است.در مورد مسعود باستاني با اينکه اين روزنامه نگار قبل از بازداشت وي را به وکالت برگزيده است، او حتي از تاريخ برگزاري دادگاه بدوي موکلش باخبر نشده و اکنون در تلاش است که در دادگاه تجديد نظر مسعود باستاني با ،خواندن پرونده وي، بتواند دفاعيه اي بنويسد وبطلان حکم شش سال حبس او را ثابت کند.
او از ملاقات هاي نامنظم محمد ملکي با خانواده اش و به ويژه وضعيت جسمي بحراني او سخن مي گويد. وي همچنين از پايان يافتن مهلت قرار بازداشت احمد زيدآبادي مي گويد که خانواده اش يک ماه و نيم است مطلقاً از او بيخبرند
محمد شريف مي گويد وظيفه وکيل دعاوي در قانون کاملاً تعريف شده است ولي در عمل اين کار در شرايط کنوني دادگاه ها و بازپرسي ها يک شغل تزئيني بشمار مي رود.

No comments:

Post a Comment