Most recent videos

Loading...

Wednesday, October 28, 2009

مرگ چند دانشجوي دانشگاه تهران به دليل صرفه جويي مسئولين

دو تن از دانشجويان دانشگاه تهران در اثر خفگي ناشي از گاز گرفتگي جان خود را از دست دادند.
دو تن از دانشجويان دانشكده زيست شناسي دانشگاه تهران كه براي نمونه برداري به شهرستان نهاوند در استان همدان رفته بودند به همراه يكي از پرسنل پرديس علوم كه راننده آنها بوده در يكي از مسجدهاي اين شهرستان به دليل گازگرفتگي جان خود را از دست دادند.
گويا مسئولين دانشكده حاضر نشده بودند هزينه اقامت آنها را در هتل يا مسافرخانه تامين كنند و به همين خاطر مجبور شده بودند شب را در يكي از اتاق هاي هيئت امناي مسجدي در نهاوند سپري كنند كه متاسفانه در اثر گازگرفتگي جان باختند.
اسامي جان باختگان عبارت است از: مصطفي ترحمي دانشجوي دوره دكتري بيو سيستماتيك و احسان انتظاري دانشجوي كارشناسي زيست شناسي به همراه محمدخلج كه راننده آنها بوده است.
به نظر مي رسد مرگ اين دانشجويان نتيجه تلاش مسئولين دانشگاه براي نيل به اهداف از پيش تعيين شده شعار امسال مبني بر سال اصلاح الگوي مصرف است؛
شعاري كه در عمل تنها قشر دانشجو و جامعه دانشگاهي را در بر گرفته است جان باختن اين دانشجويان به شدت باعث ناراحتي دانشجويان در تمام دانشكده ها شده است و احتمال برگزاري تجمعات اعتراض آميز بسيار زياد است.
مرگ چند دانشجوي دانشگاه تهران

No comments:

Post a Comment