Most recent videos

Loading...

Monday, November 30, 2009

بامردم نميشود در افتاد

از لابلاي نامه هاي رسيده به آژانس ايران خبر:
چندي پيش ديدم كه در حاشیه دیوار اتوبان مدبر و همچنین خیابان جردن مزدوران نظام و بسيجي ها از ترس شعار نويسي مردم , شروع به نوشتن آيه بر روي در ديوار كرده اند , اما به تازگي انگار این آخوند ها تازه متوجه شده اند که چه خراب كاري كرده وشروع کرده اند بر روی همان نقاط به روایت نویسی از ائمه و پیامبران و.. در ضمن این دیوار نویسی را در اقدامی بی سابق آنهم از نوع روایت نویسی از ترس و مثلا جلو گیری از شعار نویسی مردم بر ضد خامنه... و دیگر سران انجام داده اند.
اما اقدام ديگري كه به خوبي نشان ضعف نظام است اين است كه بسیجیان در مقابل علامت وی( لاتین) به معنای پیروزی که مردم می نوشتند از مغز کوچکشان کار کشیدند و نوشتند دبلیو سی v-wc
غافل از اینکه با مردم نمی شود در افتاد , مردم و جوانان نيز در ادامه نوشته این بسیجیان نوشتند بیت رهبری که این باعث شده كه اين مزدوران دیگر هوس ابداع در مقابل مردم نکنند و کلیه افاضات خود را پاک کنند .

آژانس ايران خبر

No comments:

Post a Comment