Most recent videos

Loading...

Tuesday, December 29, 2009

درروز عاشورا خامنه ای برای سركوب مردم ,300نفر از جیره خواران بيت خودش را راهی خیابان ها کرد

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۰/۸


خبرنگار آژانس ايران خبر : درروز عاشورا بیت خامنه ای برای سركوب مردم ,300نفر از جیره خوارانش را راهی خیابان ها کرد.موج میلیونی مردم معترض به حکومت که برای ساعت ها کنترل پاینخت را دردست داشت,خشم خامنه ای را چنان برانگیخت که مجبور به فرستادن حدود300 نفر زن ومردحاضر در بیتش به خیابان ها شد.قیام میلیونی مخالف نظام درروز عاشورا چنان سران حکومت وشخص ولی فقیه را فلج کرد که قدرت هیچ واکنشی نداشت.هنگامي كه اوضاع پایتخت وبرتری مردم معترض ودست خالی برنیروهای سرکوب گر وتا بن دندان مسلح نظام محرز گردید خامنه ای به سپاه دستور قتل عام مردم را داد اما پس از شلیک گلوله وکشته شدن تعدادی از مردم به دلیل گستردگی جمعیت وتظاهرات واعتراض در خیابان های مختلف تهران جمعیت هرگز از پای ننشست, زیرا موج جمعیت چنان گسترده ومیلیونی بود که خبر کشته شدن تعدادی از مردم تنها پس از بازگشت آنها به خانه برای بسیاری ها روشن شد.پس ازساعت ها درگیری خامنه ای برای خالی نبودن فضا ودر حدود ساعت 15 عصر که خیابان ها از مردم خلوت شده بود حدود 300 نفر از نوکرانش در بیت را به خیابان انقلاب وجلوی دانشگاه تهران فرستاد تا در تبلیغات بگوید مردم,معترضان را فراری داده اند!تبليغاتی که رساناهای حکومتی دائم به آن می پردازند.اما حقیقت این است که این تعداد از نوکران جيره و مواجب بگير خاص خامنه ای در بیت بودند که به طور سازمان دهی شده وبا عجله از خیابان فلسطین جنوبی که به بیت ولی فقیه منتهی می شود به خیابان انقلاب وارد شدند اما چون نمی دانستند باید به چه چیزی واکنش نشان دهند سراسیمه وعصبی در خیابان شعارهای پرت وپلا سردادند.حتی تصویر تلویزیون حکومت ایران نیزکه از زاویه بالا این افراد را در تقاطع خیابان وصال وانقلاب نشان می داد به خوبی گویای این مساله بود.
این ترفند خامنه ای بیش از آنکه باعث آبروداری اش شود موجب رسوایی ونشان دادن تهی بودن دستش از نیروهای وفادادر است.به طوری که در روزعاشورا جز مواجب بگیران کسی از طرفدارانش حاضر به رویارویی با مردم نشد.بنابراین وی مجبور شد حدود 300 نفر از ندیمه ها وکارکنان بیتش را به خیابان ها بفرستد تا نام اورا فریاد بزنند.

No comments:

Post a Comment