Most recent videos

Loading...

Wednesday, December 30, 2009

گزارش کاملی از تظاهرات و درگیری های امروز علم و صنعت

امروز سه شنبه 8/10/88 دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت ایران ، تجمع سیز گسترده ای در اعتراض به سرکوب و کشتار وحشیانه مردم در روز عاشورا و همچنین در اعتراض به ادامه بازداشت کامران آسا برادر شهید کیانوش آسا(دانشجوی شهید دانشگاه علم و صنعت دراعتراضات پس از انتخابات) تدارک دیدند.

دانشجویان مطابق هفته های گذشته از ساعت 11:30 و از درب دانشکده مهدنسی شیمی (محل تحصیل شهید کیانوش آسا) حرکت خود را آغاز کرده و با سر دادن شعار هایی همچون "یا حسین،میر حسین" ، "الله اکبر" ،"مرگ بر دیکتاتور"،"در راه وطن ریخته شد خون کیانوش/عزیزم کیانوش،شهیدم کیانوش" حرکت خود را به مقصد درب اصلی ادامه دادند.هنگام عبور از جلوی دانشکده معماری عده ای بسیجی معلوم الحال که با قاطعیت می توان گفت عده آنها به 20 نفر هم نمی رسید با حمایت حراست دانشگاه شعار مرگ بر منافق سر داده و با ایجاد مزاحمت هایی همچون پایین کشیدن پارچه سبز معترضین و یا به کار بردن الفاظ نا شایست سعی در تحریک دانشجویان سبز و ایجاد درگیری داشتند که دانشجویان با هوشیاری از کنار آنها گذشته و به راه خود ادامه دادند،اما در ادامه چندین بار این عده قلیل بسیجی مانع حرکت دانشجویان شدند و شدیدا سعی در ایجاد درگیری داشتند که هر بار دانشجویان با هوشیاری از کنار آنها عبور می کردند.

هنگامی که جمعیت دانشجویان سبز معترض به نزدیکی درب اصلی رسیدند ، جمعیت به گونه ای بی سابقه زیاد بود به طوری که از ابتدای ساختمان 15 خرداد تا نزدیکی های کتابخانه مرکزی مملو از سبز ها بود(جمعیتی بالغ بر 1500نفر) .در این هنگام از جمعیتی نز دیک به 100 نفر بسیجی به همراه چندین روحانی از مسجد خارج شده و جلوی حرکت دانشجویان را گرفتند و شعار مرگ بر منافق سر دادند،که دانشجویان نیز با شعار هایی همچون "دانشجوی دروغگو کارت دانشجوییت کو"، "مرگ بر جیره خوار"، "حسین حسین شعارشون،تجاوز افتخارشون"، "تجاوز جنایت، مرگ بر این ولایت"، "مرگ بر جیره خوار" پاسخ آنها را دادند.در ادامه این عده بسیجی که مجهز به بلندگو بودند شروع به پخش نوحه کردند که با وجود این امکانات باز هم صدای دانشجویان سبز معترض، رسا تر به گوش می رسید.

دانشجویان سبز معترض با حرکت در مجاورت نرده های دانشگاه به سمت ضلع شمال غربی دانشگاه که در مجاورت میدان الغدیر قرار دارد رفتند و تجمع خود را در آنجا ادامه دادند.در حین حرکت دانشجویان در مجاورت نرده ها یک عدد اتوبوس و به نیسان که نوحه پخش می نمود موازی دانشجویان در خیابان حیدر خانی حرکت می کردند تا مبادا صدای اعتراض دانشجویان به مردم منطقه برسد.در این هنگام سراسر خیابان حیدر خانی در کنترل نیروی انتظامی ، ضد شورش و لباس شخصی ها بود.در هنگام حرکت دانشجویان 2 تن از آنها توسط نیروهای حراست دستگیر شده و به وسیله خودروی شخصی به مکانی نا معلوم منتقل گردیدند.در ادامه با تجمع دانشجویان در ضلع شمال غربی عده ای از مردم منطقه هم به آنها پیوستند که در این هنگام نیرو های لباس شخصی به مردم حمله کرده که این حرکت موجب خشم دانشجویان گردید. بضی از نیروهای لباس شخصی در حرکتی سخیف و پست از پشت نرده ها شروع به فحاشی کرده و با الفاظی رکیک دانشجویان دختر معترض را مورد خطاب قرار میدادند، و با این کار دانشجویان را تحریک به درگبری می کردند. با شروع درگیری ها نیرو های لباس شخصی به صورت کاملا غیر قانونی وارد دانشگاه شده و شروع به ضرب و شتم شدید دانشجویان کردند و سر چنیدن دانشجو شکسته و زخمی شد. اختیار دانشگاه به طور کامل بدست نیرو ها ی لباس شخصی افتاده و رعب و وحشت تمامی دانشگاه را فرا گرفت.نیرو های لباس شخصی اقدام به شناسایی دانشجویان کرده و به محض اینکه از تجمع فاصله می گرفتند شروع به ضرب و شتم آنها می کردند.در این هنگام دانشجویان برای اینکه بهانه های سرکوب را از لباس شخصی ها بگیرند اقدام به تظاهرات سکوت کرده ودر حرکتی کاملا مدنی تنها دست های خود را به نشانه V بالا بردند و به سمت ساختمان ریاست حرکت کردند اما بسیجی ها و لباس شخصی ها به صورت سازماندهی شده تجمع را تعقیب کرده و دانشجویان را مضروب می کردند.

دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت کاملا مظلومانه و در سکوت کامل به سمت ساختمان ریاست حرکت کرده و در اعتراض به هتک حرمت به حریم دانشگاه و ورود چکمه پوشان به حریم مقدس دانشگاه، روبروی ساختمان ریاست متحصّن شدند.

با وجود این که دانشجویان سبز معترض به صورت کاملا مسالمت آمیز در روبروی ساختمان ریاست نشسته بودند ،عده ی قلیلی بسیجی در کنار آنها تجمع کرده و شعار هایی همچون "حیدر حیدر"،"ماشا الله،حرب الله" و شعار توهین آمیز و دروغین "اگر امروز بسیج نبود/ ناموست اینجا نبود" را سر دادند، این در حالیست که همین عده دقایقی پیش دختران دانشگاه را با الفاظی رکیک خطاب می کردند.در ادامه در حالی که دانشجویان در اعتراضی کاملا مدنی روبروی ساختمان ریاست نشسته و اقدام به تظاهرات سکوت کردند ناگهان متوجه شدند عده بسیجی ها به صورت غیر عادی در حال زیاد شدن است. حراست دانشگاه اجازه داد تعداد زیادی لباس شخصی که با چندید اتوبوس به دانشگاه آمده بودند وارد حریم مقدس دانشگاه شوند .این جمعیت زیاد لباس شخصی که از بیرون وارد شده بودند دانشجویان سبز متحصن را محاصره کردند. علاوه بر این نیروها، تعداد زیادی مامور در لباس های مبدل که پالتو های بلندی به تن داشتند در میان دانشجویان مشغول به شناسایی آنان بودند.در این هنگام آقای بیات ،فرد نام آشناو معلوم الحال حراست به همراه چندین فرد دیگر به میان دانشجویان متحصن آمده و آنها را شناسایی کرده و سعی در بازداشت بعضی از دانشجویان داشت.

آری امروز جو رعب و وحشت سراسر دانشگاه علم و صنعت را فرا گرفته بود،نیروی های امنیتی به وضوح وارد دانشگاه شده بودند .چنین فضایی در علم و صنعت بی سابقه بوده است که این چنین آشکار این تعداد لباس شخصی و اراذل و اوباش و نیروهای امنیتی وارد دانشگاه شوند. امروز دانشجویان سبز علم و صنعت درحالی که در اعتراضی کاملا مدنی و مظلومانه متحصن شده بودند ،دستگیر شدند.

دانشجویان سبز متحصن شعار "ریاست دانشگاه استعفا استعفا" سر داده و به سمت "پارک شهید کیانوش آسا" که در مجاورت سلف اساتید قرار دارد حرکت نمودند و با ذکر فاتحه ای برای شهید کیانوش آسا تجمع خود را در حالی پایان دادند گه همگی تحت تاثیر فضای امنیتی دانشگاه و در انتظار بازداشت و ضرب و شتم بودند.چنان فضایی بر دانشگاه حاکم بود که کسی جرات نمی کرد به تنهایی از تجمع فاصله بگیرد.هنگامی که دانشجویان پس از پایان تجمع به سمت دانشکده های خود در حال حرکت بودند تعداد زیادی بسیجی که از درب جنوبی وارد شده بودند با شعار حیدر حیدر جلوی دانشجویان را گرفتند و از پشت سر نیز عده ای دیگر از لباس شخصی ها راه دانشجویان را سد کردند .در این هنگام دانشجویان به صورت انفرادی در فضای دانشگاه پراکنده شدند که در لحظه تنظیم این گزارش از سرنوشت عده زیادی از آنها خبری در دست نیست.علاوه بر 2 دانشجویی که ربوده شدند عده زیادی زخمی شده و همچنین عده زیادی نیز توسط حراست دانشگاه مورد بازجویی قرار گرفتند. به علاوه تمامی درب های دانشگاه در اختیار نیرو های لباس شخصی قرار گرفته و نیز تمامی خیابان ها و کوچه های منتهی به دانشگاه مملو از نیرو های لباس شخصی بود.چندین دانشجو در هنگام خروج و در خیابان های اطراف دانشگاه مورد ضرب و شتم بسیجی ها و لباس شخصی ها قرار گرفتند.

http://www.youtube.com/watch?v=oksIly9gcGc

http://www.youtube.com/watch?v=qCWf9QPV19M

http://www.youtube.com/watch?v=qxVHDt1J-HA

http://www.youtube.com/watch?v=B-ZwTotqc4MNo comments:

Post a Comment