Most recent videos

Loading...

Monday, December 28, 2009

بازداشت بیش از 400 نفر در اصفهان

جنبش راه سبز (جرس): طی درگیریهایی که در خیابانهای حسین آباد اصفهان رخ داده است، ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر دستگیر شده و به زندان اصفهان منتقل شدهاند و تا این لحظه بخش قابل توجهی همچنان در زندان هستند. در ميان دستگیر شدگان، حبیب نوری، برادر عبدالله نوری و دو نفر از برادر زادههای ايشان وجود دارند. حبیب نوری، برادر آقای عبدالله نوری، ۵۰ ساله است و رضا نوری فرزند او و برادر زادهاش، مهدی نوری فرزند اسدالله نوری در ميان دستگیرشدگان هستند.


عکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment