Most recent videos

Loading...

Wednesday, December 30, 2009

نظام تنها تر و ناتوان تر از هميشه : نمایش حکومت در اصفهان با شکست پایان یافت

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۰/۹


آژانس ايران خبر : گزارش های دریافتی از اصفهان حاکی از این است که با وجود تلاش شبانه روزی حكومت برای کشاندن مردم به خیابان ها در حمایت از خامنه اي و كل نظام ,این تلاش هم با شکست همراه شده است.سران حکومت که درروز عاشورا شکست سختی خوردند طی دو روز گذشته با جاروجنجال رسانه ای تلاش کردند با انواع ترفندها مانند توهین وافترای معترضان به عاشورا واسلام وقرآن مظلوم نمایی کنند وبا جریحه دار کردن احساسات مذهبی مردم از فرصت استفاده کرده وپایه های لرزان حکومت را اندکی محکم کنند.اما مردم ایران با تیزهوشی وآگاهی از نقشه شوم سران حکومت, این ترفند كهنه را تا این لحظه خنثی کرده اند.بی توجهی مردم به جاروجنجال رسانه ای حکومت سبب گردید که در میدان انقلاب اصفهان تنها چند صد نفر ار کارکنان ودست نشانده های بسیجی وسپاهی مزدور تجمع کنند.این تجمع فرمایشی و نمایش مضحك حکومت در اصفهان که از سوی رسانه های حکومتی به طور مستقیم بازتاب داده شد چنان بی رونق بود که حتی وابسته ترین سایت های حکومتی نیز نتواستندآن را پوشش دهند.عدم استقبال مردم از نمایش های نظام در اصفهان در حالی صورت گرفت که شبکه خبر یا کانال شش سراسری به طور مستمر واز اوائل صبح در حال پوشش خبری این برنامه بود اما این تقلاي كور نیز برای جمع کردن نیرو در اصفهان با شكست مواجه شد.گزارش های دریافتی از سایر استان ها نیز حاکی از این است که شرایط طرفداران حکومت در آنجا نیزبحرانی است وتنها تعداد محدودی حاضر به گردهمايي تشریفاتی برای دفاع از نظام شده اند.شاید بهترین توصیف این صحنه زمانی باشد که بدلیل بی تفاوتی مردم در پایتخت به سران حکومت ونظام,نمایندگان دست نشانده ی رهبری خود مجبور به راهپیمایی برای حفظ کرسی هایشان شدند.به هر حال نظام استبدادی در روزهای سختی به سر می برد وبی تفاوتی مردم ومخالفت عمومی با این مستبدین موجب شده تا آنها خود را بیش از پیش تنها بیابند.

No comments:

Post a Comment