Most recent videos

Loading...

Wednesday, December 30, 2009

فرمانده ناجا : خودرویي که روز عاشورا با مردم تصادف کرده، دزدیده شده بود!!

ایلنا: فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه در روز عاشورا از مداراي پليس سوء استفاده شد، اظهار كرد كه ديگر مدارا نميكنيم و با مداراي سابق برخورد نميشود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، سردار اسماعيل احمديمقدم در حاشيه همايش معاونان اجتماعي نيروي انتظامي با حضور در جمع خبرنگاران به حوادث روز عاشورا اشاره كرد و گفت: تهديدهاي تروريستي در مناطق مختلف و همچنين فراخواني جريان فتنه را در اين روز داشتيم كه البته در بسياري مناطق وضعيت امن بود.
وي با بيان اينكه پيش از اين نيز اعلام كرده بوديم كه در مقابل جريان اغتشاشگر تلاشمان خشونت حداقلي است و اگر اغتشاش كردند برخورد ميكنيم گفت: از مداراي پليس سوء استفاده كردند و به سمت ماموران حمله كردند و حتي سردار رجبزاده را كه قصد صحبت با آنها را داشت، مورد حمله قرار دادند. از اين رو معلوم بود كه سازمانيافته براي اغتشاش و حمله و اهانت به مقدسات آمده بودند.

رئيس پليس كشور ادامه داد: نميخواهم بگويم همه از اين دست بودند اما در اين شرايط تفكيك آسان نيست و افراد بايد خودشان را از اين جريان جدا كنند.
احمديمقدم ادامه داد: 11 صبح به سمت پليس حمله شد و پليس نيز با اغتشاشگران برخورد و تعدادي از آنها را دستگير كرد.
فرمانده نيروي انتظامي تاكيد كرد: ديگر مدارا نخواهد شد و با دستگير شدگان نيز با مداراي سابق برخورد نميشود به طوري كه تا تحقيقات تكميل نشود،آزاد نميشوند و از سوي دستگاه قضايي نيز حتما با اغتشاشگران برخورد قاطع صورت ميگيرد.

احمديمقدم اقدامات تجمعكنندگان را محاربه خواند و افزود: اينكه چشم پليس را كور كنند به فرمانده پليس حمله كنند، تكايا را تخريب كنند و به مقدسات اهانت كنند و پرچمهاي عزاداري را آتش بزنند در هيچ جاي دنيا اینگونه نیست كه پليس با اين اقدامات برخورد نكند.

فرمانده ناجا تاكيد كرد: دوره مدارا تمام شد و ديگر با اغتشاشگران مدارا نميشود و برخوردها شديدتر می شود.
احمديمقدم با بيان اينكه تكليف روشن شد در رابطه با خساراتي كه به نيروي انتظامي وارد شد گفت: 110 تا 120 نفر از پرسنل نيروي انتظامي با درجات مختلف مصدوم و حدود 60 نفر در بيمارستان بستري شدند.
رئيس پليس كشور با بيان اينكه ماموران خواستند خشونت به خرج ندهند، گفت: وگرنه برخورد با اين افراد براي پليس سخت نيست اما ما را ناچار كردند برخورد شديدتري داشته باشيم.

به گفته احمديمقدم يكي دو خودرو و چند موتورسيكلت نيروي انتظامي آتش زده شد و به وسايل مردم نيز آسيب رسيد.
فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به كشتهشدگان روز عاشورا توضيح داد: كسي را از پل انداختند، يكي را با اسلحه ساچمهاي كشتند که اين از جريان كشتهسازي حكايت ميكند.
وي با بيان اينكه خسارات ما چندان مهم نيست تصريح كرد: اما اين نشانه برانداز بودن جريان است كه نشان ميدهد در حد يك كار سياسي نيست.

وي در رابطه با آمار متناوب از تعداد و نحوه كشتهشدگان روز عاشورا گفت: در نهايت بايد گزارش پزشكي قانوني گرفته شود و گزارشهايي كه داده ميشود گزارشهاي اوليه است اما در اين روز تنها يك نفر با سلاح گرم كشته شده كه آقاي موسوي بوده و در يكي از خيابانهاي فرعي با گلوله ترور شده است.
وي در رابطه با دستگيري عوامل اين اقدام گفت: از آنجا كه دستگيريها فقط از سوي نيروي انتظامي نبوده بايد بررسيها تكميل شود اما در مجموع حدود 500 نفر دراين تظاهرات دستگير شدند.
فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با خبري مبني بر زير گرفته شدن مردم از سوي يك خودرو گفت: در مورد خودرويي كه اغتشاشگران را زير كرد، مالك خودرو شناسايي شد و معلوم شد كه اين خودرو سرقت شده بوده است و سارق اقدام به اين كار كرده است كه تحقيقات براي شناسايي اين فرد در حال انجام است.

احمديمقدم در پاسخ به سئوالي در رابطه با تصاويري در سايتهاي اينترنتي و زير گرفته شدن برخي افراد از سوي خودروهاي غيرشخصي گفت: هيچ تصويري وجود ندارد و شما هم دروغ نگوييد و حق نداريد ديگر سئوالهاي دروغ بپرسيد.
به گفته احمديمقدم خودروي شخصي كه اغتشاشگران را زير گرفته شناسايي شده و پلاكش هم وجود دارد.

فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با خودرويي كه اعلام شد از سوي آن علي موسوي ترور شده است، گفت: اين خودرو هنوز شناسايي نشده و خبري مبني بر شاسيبلند بودن اين خودرو اشتباه است و اين خودروي شاسيبلند خودرويي است كه اغتشاشگران را زير گرفته است چرا كه هنوز خودرويي كه موسوي را زده كشف نشده است.

وي در پاسخ به سئوالي در رابطه با ورود ماموران انتظامي به يكي از خبرگزاريها گفت: اگر قرار شد هر ساختماني محل امني براي اغتشاشگران باشد احتياج به مجوز نيست و پليس براي تعقيب اغتشاشگر احتياجي به مجوز ندارد و در روز براي ورود به ساختمان مجوز نميخواهد.
وي با بيان اينكه ورود پليس به ساختمان اين خبرگزاري اشتباه نبوده است، گفت: شما هم با فضاسازي رسانهاي اشتباه درست نكنيد مامور ما اجازه دارد در تعقيب مجرم وارد اماكن شود.

احمديمقدم در رابطه با اطلاعيهاي كه شب پس از عاشورا از سوي پليس منتشر و پس از دقايقي از سايت پليس برداشته شد، گفت: ما اطلاعيهاي نداريم يك اشتباهي شد و سايت پليس اطلاعيهاي را گذاشت كه بلافاصله هم برداشت و ما نيز بلافاصله خبر اصلاح شده را داديم.
فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با نحوه كشته شدن افراد در روز عاشورا و كشته شدن يك يا دو نفر با اسلحه ساچمهاي گفت: پليس هم در دفاع از خودش مجاز به استفاده از ابزارش است و هيچ جاي دنيا نداريم كه پليس مجروح شود از اين رو در صحنههاي بعدي پليس با اقتدار بيشتري برخورد ميكند.
وي اذعان كرد كه اسلحه ساچمهاي جزو سلاحهاي ضد شورش پليس است.

فرمانده نيروي انتظامي در رابطه با ورود سلاح به كشور نيز گفت: ورود سلاح روند نامطلوبي دارد و معمولا از عراق وارد ميشود كه سرويسهاي اطلاعاتي غربي نيز در اين رابطه نقش دارند.
به گزارش ايلنا، فرمانده ناجا در رابطه با همايش معاونان اجتماعي نيروي انتظامي نيز گفت: در رابطه با برنامههاي امسال و آمادگي براي برنامه پنجم بررسيهاي لازم به عمل آمد و رويكرد اساسي پليس يك رويكرد اجتماعي است و تلاشمان اين است كه روند جامعهمحوري و افزايش مشاركت مردم را ارتقا دهيم.
به گفته وي بررسي مطالبات مردم وآموزش همگاني از برنامههاي پليس است و بايد تلاش كنيم تا در پايان برنامه پنجم قدري از پليس محسوس به سمت پليس نامحسوس حركت كرده باشيم كه البته روند برنامه چهارم هم خوب بوده است.
احمديمقدم همچنين در رابطه با عزاداريهاي عاشورا و تاسوعا اظهار كرد: از قبل خودمان را آماده كرده و اشاره كرده بوديم كه آمادگي لازم را داريم چرا كه شايد 70 ميليون در كشور عزاداري كنند و هر كسي سرگرم عزاداري است كه انتظار از پليس نيز اين است كه در آمادهباش باشد.

No comments:

Post a Comment