Thursday, December 31, 2009

اختصاصی جرس / درگیری های پراکنده در بهشت زهرا

شبکه جنبش راه سبز (جرس): درگیری هایی پراکنده از دقایقی پیش در بهشت زهرا آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار جرس، این درگیری ها در قطعه 9 بهشت زهرا، جایی که شهید سید علی موسوی خواهر زاده میرحسین موسوی در آنجا دفن شده است آغاز شده است.

گفتنی است از چند ساعت پیش گروههای بزرگی از مردم تهران بر مزار این شهید حاضر شده بودند.

No comments:

Post a Comment