Wednesday, December 30, 2009

سناریو سازی وزارت اطلاعات برای حوادت روز عاشورا

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: روز گذشته دو تن از زندانیان سیاسی که به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق بازداشت و 3 ماه نیز در بند 350 محبوس بوده اند به بند 209 جهت تطمیع و تهدید منتقل شدند.

به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ماموران وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین دو تن از زندانیان سیاسی به نامهای محمد علی کاظمی و جعفر آقایی محبوس در بند 350 را به سلولهای انفرادی 209 منتقل کردند و از آنها خواستند تا اقرار کنند که در تجمعات اعتراضی روز عاشورا نقش داشته اند و در صورت عدم قبول چنین خواسته ای آنها را به اعدام محکوم خواهند کرد که دو زندانی مذکور اتهامات را نپذیرفته و پس از مدتی به بند عمومی منتقل شدند.

لازم به ذکر است صبح امروز وزیر اطلاعات نیز در مصاحبه ای با خبرنگاران، معترضین را ضد انقلاب و از اعضای گروه های مارکسیستی و مجاهدین خلق معرفی کرد و در خصوص قتل خواهر زاده مهندس موسوی که در روز حادثه (عاشورا) ترور شده بود عنوان داشت " دراینکه منافقین در این غائله دست داشته اند ، شکی نداریم"

اقدامات وزارت اطلاعات در سناریو سازی برای متهمان سابقه دیرینه دارد و در آخرین اقدام مشابه از عناصر جدا شده از گروه های چون مجاهدین خلق و مرتبطین انجمن پادشاهی که پیش از انتخابات به کشور بازگشته اند با تهدید و تطمیع به عنوان عوامل اغتشاش پس از انتخابات نام برده و در دادگاه های غیر علنی آنها را به اعدام محکوم نمودند.

لازم به یادآوریست محمد رضا علی زمانی، احمد کریمی، حامد روحی نژاد، آرش رحمان پور، ناصر عبدالحسینی از جمله قربانیان اخیر سناریو سازی وزارت اطلاعات ایران می باشند که به اشد مجازات ( اعدام) محکوم شدند.

No comments:

Post a Comment