Wednesday, December 30, 2009

کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ایران خواست که نیروهای امنیتی را کنترل کند

خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندی، اندیشه و بیان: کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ خانم ناوی پی لی روز چهارشنیه گفت که او از خشونت اخیری که به زخمی و کشته شدن در جمهوری اسلامی ایران منجر شده است، شوکه شده است. خانم ناوی از دولت خواست که افراط گرایی توسط نیروهای امنیتی را کنترل کند.

خانم پی لی گفت :”من از این شدت ناگهانی و بی سابقه کشته و زخمی ها، و بازداشت ها شوکه شده ام.” خانم پی لی اضافه کرد که در حالیکه هنوز وضعیت دقیقی که منجر به کشته شدن حداقل ۷ نفر و زخمی شدن تعداد بسیار زیادی در جریان مراسم مذهبی عاشورا در روز یکشنبه و بعد از آن شده است، نامشخص است “اطلاعات دردسترس بار دیگر نشان می دهد که اقدامات بی اندازه خشونت بار توسط نیروهای امنیتی و شبه نظامی بسیج صورت گرفته است.”

خانم پی لی گفت :”دولت وظیفه دارد که تضمین کند که خشونت شدت نخواهد گرفت.”

کمیسیونر عالی حقوق بشر همچنین نگرانی خود را از ادامه بازداشت فعالان سیاسی، روزنامه نگارن و مدافعان حقوق بشر و سایر کنشگران جامعه مدنی ابراز کرد.

خانم پی لی گفت :”مردم حق دارند که احسسات خود را ابراز کنند و بطور مسالمت آمیز اعتراض کنند بدون اینکه مورد ضرب و شتم قرار بگیرند و به قصد کشتنشان با چماق بزنندشان و به زندان بیفتند.” خانم پی لی اضافه کرد “کسانی که به هر دلیلی بازداشت شده ند، بازداشت آنها باید مطابق با آئین دادرسی ای باشد که کاملا با معیارها و هنجارهای حقوق بشر بین المللی و از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار باشد.”

ایران عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آن تاکید شده است که “هیچکس نباید بطور خودسرانه بازداشت شود (ماده ۹)، و هر کس حق آزادی بیان (ماده ۱۹) و آزادی تجمع مسالمت آمیز دارد (ماده ۲۱).

No comments:

Post a Comment