Most recent videos

Loading...

Wednesday, December 30, 2009

سرکوزی: فرانسه در کنار مردم ایران است

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، نیکلاس سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه امروز سرکوب خشونت آمیز معترضان در ایران را قویا محکوم کرد و به رژیم تهران هشدار داد که با افزایش سرکوب، اوضاع وخیم تر خواهد شد.

بنا براین گزارش، کاخ الیزه روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که رئیس جمهور فرانسه سرکوب خونین معترضان در ایران را قویا محکوم می کند.

در این بیانیه آمده است، مردم ایران ماهها است که بطور مسالمت آمیز در پی حقوق جهانشمول و حق تعیین سرنوشت خود هستند. فرانسه در کنار آنها ایستاده است. رئیس جمهور فرانسه از رژیم تهران می خواهد که به خشونت علیه معترضان خاتمه دهد، و هشدار می دهد که افزایش سرکوب، اوضاع را وخیم تر خواهد کرد.

این بیانیه می افزاید، فرانسه امیدوار است که مردم ایران بتوانند به هدف خود که رسیدن به صلح، دموکراسی، رفاه و آشتی با جامعه بین المللی است، دست یابند.


No comments:

Post a Comment