Most recent videos

Loading...

Saturday, December 19, 2009

تظاهرات حکومتی تهران؛ شکست دیگری برای رژیم

یکی از خوانندگان از تهران: به سرعت خودم را به خانه رساندم تا آنچه را که دیدم از تظاهرات نماز جمعه بنویسم. واقعا افتضاح بود تظاهرات میلیونی !!!!! طرفداران دولت. از تقاطع 16 آذر - 12 فروردین در خیابان انقلاب شروع شد و 300 متر آن طرف تر نرسیده به وصال تمام شد. جمعیت حتی به خیابان وصال هم نرسید و سر کوچه اسکو بغل سینما سپیده پراکنده شدند. حداکثر 10 هزار نفر بودند. خبرنگار صدا و سیما می گفت خیابانها پر از جمعیت بود. اگر بود پس چرا نشان نمی دهید. پس هلی کوپترها چرا تصویر هوايی نشان نمی دهند. دروغ دروغ و مثل همیشه دروغ. خواهش می کنم ایمیل مرا در سایت قرار بدهید تا مردم واقعیت این بازی کثیف آنها را بدانند. به امید تظاهرات 5 میلیونی سبزها در ماه محرم
نیما 29 ساله از تهران


ایران پرس نیوزعکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment