Most recent videos

Loading...

Monday, December 28, 2009

خوانندگان؛ روز گذشته اصفهان مثل يک پادگان بود

از اصفهان گزارش مي كنم. روز گذشته اصفهان مثل يك پادگان بود. مردم همه بوق مي زدند. راه هاي رسيدن به حسين آباد بسته شده بود. مزدوران رژيم در خيابانها مانور وحشت مي دادند. بايد همه دستگير شده ها را نجات بديم. بايد براي شهداي تهران و تبريز و نجف آباد سوم و هفته و چهلم رو برگزار كنيم به هر قيمتي كه شده.حسين آباديها رو تنها نگذاريد.ايرانيهاي خارج هم شما را به خدا صداي ما رو به گوش دنيا برسونيد. ما اينجا هيچ رسانه اي نداريم. اين بي شرفها دارن مردم را قتل عام مي كنند. مرگ بر خامنه اي كثيف و بي شرف.

ایران پرس نیوز


No comments:

Post a Comment