Most recent videos

Loading...

Friday, December 25, 2009

تداوم بازداشت غیرقانونی علی پرویز و سهیل محمدی

چهارشنبه، ۲ دي، ۱۳۸۸


پرونده دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه خواجه نصیر ، علی پرویز و سهیل محمدی به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شده است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر با گذشت نزدیک به دو ماه از بازداشت این دو فعال دانشجویی وعلیرغم پایان یافتن بازجویی های آنان و ارسال پرونده از دادسرای امنیت به دادگاه انقلاب، مسئولین قضایی از ابلاغ قرار وثیقه به خانواده های آنان خودداری کرده اند. قاضی پرونده در پاسخ به درخواست خانواده سهیل محمدی مبنی بر آزادی وی با قرار وثیقه اعلام کرده که تا زمان برگزاری دادگاه نیازی به صدور قرار وثیقه و آزادی او نیست. این در حالیست که علی پرویز و سهیل محمدی با اتمام بازجویی های خود به بند 350 انتقال یافته اند و بیش از دو هفته است که در این بند در انتظار تعیین تکلیف پرونده خود و ابلاغ قرار وثیقه به سر می برند.

به نظر می رسد که نیروهای امنیتی با گرفتن اعترافات ساختگی تحت فشار تلاش کرده ا ند تا برای آنان پرونده سازی نموده و زمینه را برای صدور احکام ناعادلانه فراهم آورند.

از وضعیت پرونده جاوید حاج همتی و عباس قادری دیگر دانشجویان بازداشتی این دانشگاه نیز اطلاع جدیدی در دست نیست و خانواده های این دو دانشجو با وجود مراجعات مکرر به دادسرای امنیت در بلاتکلیفی به سر می برند .

No comments:

Post a Comment