Most recent videos

Loading...

Friday, December 18, 2009

خبرگزاری فرانسه: هشدار به کاربران تویتر

هشدار به کاربران تویتر
(TWITTER)

به گزارش خبر گزاری فرانسه، بامداد امروز سایت (TWITTER) هدف حمله مجازی قرار گرفت و به مدت یک ساعت از کار افتاد. کاربرانی که می خواستند به این سایت وارد شوند به نشانی دیگری روانه شدند و با نوشته « این سایت از سوی ارتش مجازی ایران هک شده است» روبرو گردیدند. بی شک حکومت اسلامی با پرداخت پول های کلان به راهزنان اینترنتی دست به این کار زده است.
در زیر این عکس و شعار نشانی ایمیل «iranian.cyber.army@gmail.com » نیز دیده می شد. بر پایه نخستین بررسی ها گفته می شود که هاکر ها تنها توانسته اند تنها (DNS) نشانی سایت را برروی نشانی دیگری روانه کنند، و نتوانسته اند به اطلاعات کاربران درون سایت (TWITTER) دست یابند. تویتر به همه کاربران سفارش کرد که پاسورد های خود را تغییر دهند.
از آغاز جنبش خرداد ماه در ایران سایت تویتر در کنار سایت فیس بوک، یکی از ابزار های خبر رسانی ایرانیان درون و برون کشور می باشند.
این « فتح الفتوح مجازی»! چند ساعت پیش از برگزاری نماز جمعه امروز در ایران انجام شد. هدف از این کار از یک سو، فرصت دادن به امامان جمعه حکومت اسلامی برای رجز خوانی در نماز جمعه بود، و از سوی دیگر رژیم می کوشد که با این کارها افکار همگانی مردم جهان را منحرف گرداند، و تظاهرات ایرانیان علیه محمود احمدی نژاد در کنفرانس تغییرات اقلیمی در کپنهاک را کم رنگ نشان دهد.
تارنمای فرهنگ ایران

No comments:

Post a Comment