Most recent videos

Loading...

Friday, December 18, 2009

افزایش شعارنویسی ضد حکومتی در دانشگاه تهران

دانشجویان دلیر دانشگاه تهران همچنان به مبارزه بر علیه دیکتاتوری آخوندی ادامه می دهند.این مبارزه در تمام عرصه ها از جمله برپایی تظاهرات؛ اعتصاب و تعطیل کردن کلاس ها و نیز شعارنویسی به شدت ادامه دارد.
بعد از جریانات 16 و 17 آذر و حمله بسیجیان به دانشجویان؛ موج شعارنویسی بر علیه سران نظام افزایش چشمگیری داشته است.در تمام دانشکده های دانشگاه تهران می توان شعارهای ضد حکومتی دانشجویان را مشاهده کرد.شعارهایی که عمق نفرت دانشجویان از این نظام فاسد را نشان می دهد.


آژانس ايران خبر

No comments:

Post a Comment