Most recent videos

Loading...

Tuesday, December 15, 2009

بی خبری مطلق از مجید توکلی

خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: خانواده مجيد توکلی، از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير می گويند از هشت روز پيش که او پس از سخنرانی در مراسم شانزده آذر با ضرب و شتم شديد بازداشت شد، هيچ خبری از فرزندشان ندارند. به گفته خانواده مجيد توکلی هيچ مرجعی پاسخگوی بازداشت و پرونده او نيست.

به گزارش رادیو فردا خبرگزاری های طرفدار دولت پس از بازداشت مجيد توکلی، عکس او را در حاليکه سرش با روسری و چادر پوشانده شده بود، چاپ کردند.

No comments:

Post a Comment