Most recent videos

Loading...

Sunday, December 27, 2009

نيويورك تايمز: افزايش شمار كشتهشدگان روز عاشورا در ايران به ده تن

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۰/۷


روزنامه نيويورك تايمز چاپ ايالات متحده آمريكا در شماره ي امروز خود از افزايش شمار كشته شدگان روز عاشورا در ايران به ده تن خبر داده و مينويسد آنان در جريان درگيري مأموران دولتي با مردم معترض كشته شده اند. به نوشته ي اين روزنامه, سراسر ايران روز گذشته شاهد درگيري ميان مردم معترض با مأموران امنيتي بود كه اين امر با شدت ناآراميهاي داخل ايران ميافزايد. اين روزنامه به نقل از شاهدان عيني و سايتهاي مخالف دولت از شدت مقابله تظاهرات كنندگان ايران با نيروهاي امنيتي در روز عاشورا خبر داده و مينويسد تصميم مقامات جمهوري اسلامي نسبت به شليك تير به مردم در روز مقدس عاشور كه در زمان شاه نيز اتفاق نيفتاده بود مردمي بسيار را در ايران خشمگين كرده است, آنگونه كه عده يي ميگويند تيراندازيها به سمت مردم در عاشورا بر قشر مذهبي كه تاكنون در اعتراضات اخير شركت نكرده بودند تأثير گذاشته است.

No comments:

Post a Comment