Most recent videos

Loading...

Tuesday, December 22, 2009

جشن و پايكوبي مزدوران بسيجي دانشگاه نجف آباد پس از رحلت آيت الله منتظري

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۰/۱
بنابر گزارش شاهدان عینی، پس از انتشار خبر فوت آیت الله منتظری، یک عضو بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد بنام شهراد تومانی، به دفتر یکی از کارکنان دانشگاه مراجعه کرده و با بکار بردن الفاظی سخیف و هتاکی نسبت به آیت الله منتظری خشم این کارمند دانشگاه را بر انگیخته و با استفاده از باتوم سعی در حمله به این کارمند دانشگاه می کند که در نهایت با دخالت دانشجویان حاضر در محل، قضیه فیصله می یابد..
گفتنی است بنابر گزارشات مکرر، پس انتشار خبر فوت آیت الله منتظری، مزدوران بسیجي دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اقدام به جشن و پایکوبی در این دانشگاه کردند.


عکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment