Most recent videos

Loading...

Monday, December 28, 2009

بازجوئی و عکس گرفتن از زخمی شدگان در بیمارستانها توسط مامورین وزارت اطلاعات

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،مامورین وزارت اطلاعات با همکاری حراست بیمارستان مجروحینی که به بیمارستانها منتقل می شدند مورد بازجوئی و مشخصات آنها را ثبت می کردند.

روز یکشنبه 6 دی ماه تعدادی ازمامورین وزارت اطلاعات در حراست و اطلاعات بیمارستانهایی که زخمی شدگان اعتراضات دیروز به آنجا منتقل می شدند مستقر شده بودند. مامورین وزارت اطلاعات از چهرۀ زخمی شدگان عکس می گرفتند. پس از آن فرمی به زخمی شدگان داده می شد که در آن سئوالهایی به قرار زیر نوشته شده بود : کجا زخمی شده اید؟ علت زخمی شدن؟آیا در اعتراضات شرکت داشتید ؟ آدرس زخمی شدگان و شماره تلفن آنها را یاداشت می کردندو سئوالهای متعدد دیگری از آنها می شد.

این در حالی بود که زخمی شدگان دچار خونریزی بودند و از دردهای شدیدی رنج می بردند. اکثر زخمی شدگان که دختر و پسران جوان بودند دچار شگستگی سر، بینی، ساق پا و دست بودند.

پرسنل کادر پزشکی بیمارستانها برای جلوگیری از دستگیری زخمی شدگان سعی می کردند در کوتاه مدت آنها را مداوا کنند و از بیمارستان مرخص نمایند.تعدادی از دستگیر شدگان در اثر ضربات نیروهای سرکوبگر دچار شکستگی بودند و باید بستری و تحت درمان بیشتری قرار می گرفتند ولی برای پیشگیری از دستگیری آنها ، ناچار به مرخص کردن آنها بودند.

بین پزشکان و پرستاران شریف و انسان دوست بیمارستانها و مامورین وزارت اطلاعات درگیریهای لفظی شدیدی روی می داد و نسبت به دخالت در امور درمانی و بازجوئی از بیمارانشان اعتراض می کردند. مامورین وزارت اطلاعات با برخوردی وحشیانه و تهدید آمیز آنها را تهدید به بازداشت و اخراج می کردند.

برخوردهای فوق مامورین وزارت اطلاعات با کادر پزشکی در بیمارستانهای سینا،امیراعلم و بیمارستان 1000 تخته خوابه و سایر بیمارستانهایی که زخمی شدگان در آن بستری بودند،روی داده است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
07 دی 1388 برابر با 28 دسامبر 2009

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

No comments:

Post a Comment