Most recent videos

Loading...

Sunday, December 20, 2009

صبح فردا ، حرامیان حکومت سرگرم قم هستند . تهران به پا خیزد- تظاهرات برق آسا

تجربه امشب میرداماد نشان داد که نیرویشان کم و بسیار کم است . با وجودی که اطلاع داشتند از تجمع سبزها ، اما از شدت نیروی سرکوب به طرز چشم گیری کاسته شده بود . حتی در درگیری خیابان شاه نظری ، پلیس مجبور شد فرد بازداشتی را به دلیل کم بودن در مقابل مردم آزاد کند . صبح فردا تهران متعلق به شهروندان فهیم و دلیر است . تظاهرات برق آسا بهترین گزینه به نظر میرسد . مترو ها ، دانشگاهها ، فضاهای عمومی داخل پاساژها و بسیاری فضاهای شهری دیگر .
فرصتی تکرار نشدنی است . استفاده کنیم .


http://balatarin-22azar.blogspot.com/2009/12/blog-post_20.html

No comments:

Post a Comment