Most recent videos

Loading...

Sunday, December 20, 2009

آزادی فرزان رئوفی پس از یکماه بازداشت


رئوفی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف و عضو گروه دانشجویان و دانشاموختگان لیبرال دانشگاههای ایران، ساعتی قبل با قرار کفالت آزاد شد.


خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: رئوفی که همراه شش عضو دیگر دانشجویان و دانشآموختگان لیبرال، در تاریخ 28 آبانماه در یک جلسهی گروهی بازداشت شده بود، ساعتی قبل پس از تحمل یکماه بازداشت از بند 209 زندان اوین آزاد گردید.

به گزارش بامدادخبر، روز گذشته نیز البرز زاهدی دیگر عضو بازداشت شدهی این گروه دانشجویی، آزاد شد تا با احتساب آزادی سورنا هاشمی و علیرضا موسوی، تعداد دانشجویان لیبرال آزاد شده به چهار نفر برسد. این درحالی است که مهرداد بزرگ، احسان دولتشاه و سینا شکوهی، همچنان در سلولهای عمومی بند امنیتی 209 در بازداشت هستند.

گفتنی است فرزان رئوفی که از فعالان ستاد شهروند آزاد (مطالبهمحوران حامی مهدی کروبی) در انتخابات گذشته نیز بود، نزدیک به نیمی از مدت بازداشت خود را در سلول انفرادی این بند به سر برده است.

No comments:

Post a Comment