Most recent videos

Loading...

Friday, December 25, 2009

دانشجويان دانشگاه آزاد تبريزتهديد به اعتصاب غذا كردند

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۰/۳


در پي تجمع روز 16 آذر در دانشگاه آزاد تبريز حدود 25 نفر ازدانشجويان به کميته ي انضباطي احضار شدندكه به 18 نفر آنها حكم تعليق داده شد. آنها به دو ترم و چند نفر هم به يك ترم محكوم شده اند.
مسئولين دانشگاه به آنها وعده داده اند كه اگر آرامش خود را حفظ كنند شايد احكامشان شكسته شود . دانشجويان تهديد كرده اند كه اگر حكم ها قطعي شود دست به اعتصاب غذا ميزنند.


عکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment