Most recent videos

Loading...

Friday, December 25, 2009

اعتراض مادران عزادار به ادامۀ بازداشت کامران آسا و خشونت علیه مادر سهراب اعرابی

با گذشت 18 روز از بازداشت کامران آسا برادر کیانوش آسا دانشجوی جان باخته طی وقایع پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وی همچنان در بازداشت به سر میبرد و طی روزهای اخیر نیز با انتقال به شعبهی 28 دادگاه انقلاب، قاضی مقیسه اقدام به تایید قرار بازداشت موقت وی نموده است.
کامران آسا صبح روز 16 آذر درب دانشگاه علم و صنعت در تهران توسط نیروهای انتظامی بازداشت گردید. وی قصد داشت به مناسبت روز دانشجو در مراسم بزرگداشت برادر خود در دانشگاه محل تحصیل وی شرکت کند. به همین منظور تاج گلی را نیز مزین به عکس برادرش آماده کرده بود، اما پیش از ورود به دانشگاه و شرکت در مراسم مورد اشاره بازداشت شد.

بنا بر گواهی پزشکی و تایید اداره نظام وظیفه کامران آسا به عارضهی قلبی دچار است. و به واسطهی این بیماری تحمل شرایط زندان برای وی بسیار سخت است. همین موضوع باعث نگرانی بیشتر خانواده شده است.

مادر و خواهر کامران طی این مدت با مراجعهی مکرر به دادستانی تهران، دادگاه انقلاب و زندان اوین برای ملاقات با کامران و تبدیل قرار بازداشت وی تلاش کردهاند. این در حالی است که شرایط نامناسب روحی و جسمی مادر داغدار کیانوش و کامران آسا به دنبال مرگ یک فرزند، با بازداشت پسر دیگرش تشدید شده است

ما جمعی از مادران و خانوادههای کشته شدگان وقایع اخیر که شش ماه است عزادار و داغدار از دست دادن فرزندان و عزیزان خود هستیم، ضمن پشتیبانی از مادر کیانوش آسا و همدردی با وی اعتراض شدید خود را نسبت به ادامهی بازداشت کامران آسا اعلام میداریم.


ما مادران عزادار با ابراز نگرانی از تهدید و بازداشت اعضای خانواده جان باختگان حوادث اخیر، از جمله مراجعهی اخیر ماموران امنیتی به مجتمع مسکونی محل زندگی مادر سهراب اعرابی و جمع آوری عکسهای سهراب و اقدام به تهدید و ارعاب مادر وی و همچنین بازداشت برادر کیانوش آسا خواستار پایان دادن به اعمال خشونت آمیز و غیرقانونی با خانوادههای قربانیان و آزادی هر چه زودتر کامران آسا هستیم.

ماداران عزادار

03 دی 1388

انتشار:فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران


No comments:

Post a Comment