Most recent videos

Loading...

Saturday, December 19, 2009

سازمان ملل خواستار اعزام گزارشگر ویژه به ایران شد

به گزارش کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، مجمع عمومی سارمان ملل متحد روز جمعه 18 دسامبر، در نشست خود نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و خواستار اعزام گزارشگر ویژه به ایران شد.

مجمع عمومی سازمان ملل با 74 رای مثبت، 49 رای منفی و با 59 رای ممتنع، قطعنامه ای را که پیشتر در نشست کمیته سوم مجمع عمومی در ماه نوامبر تصویب شده بود، تایید کرد. در قطعنامه مصوب کمیته سوم در ماه نوامبر، نسبت به نقض مستمر حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی شده بود.

در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل نگرانی هایی نسبت به سرکوب های اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری، استفاده از شکنجه، نفض حقوق قانونی مردم، سرکوب خشونت آمیز زنان، افزایش تبعیض و فشار بر اقلیت های مذهبی و قومی، ابراز شده است. دادگاه های فرمایشی و عدم دسترسی زندانیان سیاسی به امکان دادرسی عادلانه از جمله مواردی است که به آن تاکید شده است.

No comments:

Post a Comment