Most recent videos

Loading...

Saturday, December 19, 2009

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت: "دانشگاه باید یونیفرم داشته باشدمعاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ميزگرد و جلسه پرسش و پاسخ بررسي مباحث فرهنگي دانشگاهها كه در سالن همايشهاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار می شد به بیان دیدگاه های تعجب برانگیز و محیرالعقول خود پرداخت.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دکتر فرحناز ترکستانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت در این جلسه عنوان کرد: "دانشگاه باید یونیفرم خاص خود را داشته باشد که طی آن باید ضوابط آن را مشخص کرد".


وی که دانشگاه را با پادگان یا زندان اشتباه گرفته بود، در مورد سیاست های سازمان متبوعش در مورد نحوه حجاب و پوشش در دانشگاه ها گفت: "دانشگاه باید یونیفرم خاص خود را داشته باشد و باید ضوابط آن را مشخص کرد".

گفتنی است که پیش از این نیز آیین نامه هایی تحت عنوان "آیین نامه پوشش دانشجویی" در برخی از دانشگاه به اجرا گذاشته شده بود که به علت عدم پذیرش آن از جانب قاطبه ی دانشجویان هیچ گاه به صورت موفقیت آمیز به اجرا در نیامده است.


ترکستانی در ادامه با ابراز نگرانی از تنزل سطح اعتقادات مذهبی دانشجویان پس از ورود به دانشگاه افزود: "اگر از دانشجو انتظار ميرود كه در نماز جماعت حاضر شود بايداساتيد و اعضاي هيئت علمي نيز به اين مسئله پايبند باشند. اما اينطور نيست كه در ارزيابي مديران بخواهيم اين مسئله را تاثير دهيم. در هر صورت براي ارزيابي مديران در وزارت بهداشت بسته به نوع مديريت و جايگاه مدير ميتوان به اين مسئله توجه كرد اما اين طور نيست كه در انتخاب اعضاي هيئت علمي خيلي تاثير گذار باشد. با اين حال اين پيشنهاد را مطرح كردهايم كه درارتقاي اعضاي هيئت علمي به اين موضوع نيز توجه شود."

این سخنان در حالی مطرح می شود که به گفته کارشناسان یکی از دلایل عدم موفقیت علمی در دانشگاه ها دخالت دادن عواملی نامرتبط با سطح علمی اساتید در رتبه بندی و ارزشیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه هاست. کما اینکه در سال های گذشته بسیاری از دانشجویان نسبت به سطح علمی نازل برخی از اساتید معروف به "اساتید برآمده از جریان انقلاب فرهنگی" اعتراض داشته اند.

وي در ادامه در خصوص برنامههاي مد نظر براي افزايش مشاركت خانوادهها دربرنامههاي فرهنگي دانشگاه اضافه كرد: "در برخي جلسات كه برگزار ميكنيم خانواده دانشجويان نيز حضور دارند و بعضا مواردي را با آنها مطرح ميكنيم و در همين خصوص طرحي با عنوان تعامل خانواده و دانشگاه در ابعاد مختلف در دست طراحي است كه ميتواند استفاده هاي زيادي داشته باشد".

به نظر می رسد این دیدگاه که دانشگاه را همردیف با مدرسه و جایگاه دانشجو را همردیف با دانش آموز می داند هدفی جز کاهش سطح استقلال دانشجویان و در نتیجه منفعل ساختن دانشجویان در اموری چون فعالیت های اجتماعی-سیاسی ندارد.

این اولین بار نیست که مسئولین وزارت علوم و وزارت بهداشت در مورد مباحث فرهنگی دانشگاه ها مواضعی غیرکارشناسی و مضحک ابراز می کنند.

No comments:

Post a Comment