Most recent videos

Loading...

Monday, February 8, 2010

تجمع خانواده هاي بازداشتي ها شنبه 17 بهمن

خبرنگارآژانس ايران خبر,17بهمن –اوين:
عكسهايي كه مشاهده ميكنيد از تجمع خانواده زندانيان سياسي و بازداشتي ها در جلوي زندان اوين در تاريخ شنبه 17 بهمن مي باشد .
در اين روز تعداد ي از خانواده ها تا ساعت 22 به بعد جلوي زندان تجمع داشتند, يكي از نفرات آزاد شده دختري به نام مريم ميرزائي بود.دراين عكسها خانواده هاي چشم انتظار فرزند ديده مي شوند.

No comments:

Post a Comment