Most recent videos

Loading...

Sunday, February 7, 2010

نمايش ترس نظام :رژه های گارد ویژه در میادین وخیابان های مرکزی تهران

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۱/۱۷


خبرنگار آژانس ايران خبر:
با نزدیک شدن به روز22بهمن گارد ویژه سرکوب نظام اقدام به برزگرای مانورها ورژه های خیابانی می کنند.عصر روز شنبه ودر استانه ی 22 بهمن, نظام در نمايشي كه بيشتر بيانگر ترسش از تظاهرات و تجمعات مردمي بود ,برای نشان دادن قدرت سرکوب خود گارو ویژه را راهی خیابان ها ومیادین مرکزی شهر کرد.نیروهای گاردویژه از ساعت 4 عصر تا 7 شب در خیابان هاومیادین مرکزی شهر مانندخیابان آزادی,انقلاب,ولی عصر ومیدان های آزادی,انقلاب,ولی عصر ,فردوسی,امام حسین وهفت تیر اقدام به مانورهای موتوری وپیاده نظام کرد.مردم پایتخت دربیشتر میادین وخیابان های یاد شده عصر روز شنبه شاهد حضور گسترده نیروهای گارد ویژه بودند.آنچه بیش از همیشه جلب توجه می کرد عدم حضور گارد ویژه در خطوط بی ارتی مسیر بود.گارد ویژه این بار برخلاف رویه های پیشین یا در کنار میادین موضع گرفته بود وبرای مردم چنگ ودندان نشان می داد ویا در لاین های مخصوص خودروهای شخصی وتاکسی ها جولان می دادند.به نظر می رسد هدف اصلی از گسیل داشتن نیروهای گارد ویژه به خیابان ها ترساندن مردم درآستانه ی 22 بهمن است.همچنین برخشی از مانورهای موتوری وپیاده برای امادگی مقابله با مردم در روز22 بهمن است.به هر حال تدارک وسیع نیروهای سرکوب گر برای مقابله با مردم در روز 22 بهمن گویای این است که نظام وجود طیف گسترده معترضان را قبول کرده است ودر حال حاضر در حال بررسی راه های مقابله با انها است.

عکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment