Most recent videos

Loading...

Wednesday, February 10, 2010

فراخوان نظام به پایگاه های بسیج سراسر کشور:تا می توانید نیرو به تهران اعزام کنید

خبرنگار آژانس ايران خبر:
حکومت در تلاش است تا برای بیست و دوم بهمن نیروهایش را از سراسر کشور به پایتخت منتقل کند ,بنا بر اطلاعات رسیده؛عوامل حکومتی وابسته به بسبج طی فراخوانی که به تمام فرماندهان گردان های عاشورا در سراسر کشور صادر کرده اند؛از آنها خواسته اند،هر طور که شده مقدمات اعزام بسیجیان تحت فرمان خود را به تهران به منظور شرکت در تظاهرات بیست و دوم بهمن فراهم کنند.
در این فراخوان تاکید شده است حداقل از هر پایگاه بسیج که در سطح کشور
فعال است انتظار می رود یک اتوبوس و اگر توانایی دارد تعداد بیشتری به
پایتخت اعزام کند ,بدیهی است این دستور برای تمام پایگاه ههای بسیج سراسر کشور لازم الاجراست ولی شهرستان هایی که در نزدیکی تهران قرار دارند وظیفه سنگین تری را بر عهده خواهند داشت و موظف هستند حداکثر نیروهایی را که می
توانند،سازماندهی کرده و یک روز قبل از بیست و دوم بهمن راهی تهران کنند
گفتنی است حکومت سعی دارد تا با انتقال بسیجیان شهرستان ها به
تهران،خیابان ها و میادین اصلی را که به محل سخنرانی احمدی نژاد منتهی می
شود در اختیار نیروهای وابسته به خود نگه دارد.

No comments:

Post a Comment