Most recent videos

Loading...

Friday, February 5, 2010

رییس سازمان زندانها:اوین زندان نیست؛بازداشتگاه است

رییس سازمان زندانها تاکید کرد: تمام زندانیان استان تهران در زندان های رجاییشهر،قزل حضار،ندامتگاه مرکزی کرج و پردیس نگهداری میشوند و اوین بازداشتگاه است.


خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: غلامحسین اسماعیلی در خصوص بحث تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بازداشتگاهها گفت:بحث تحقیقوتفحص از بازداشتگاهها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده و باید در صحن علنی مجلس بیاید.

رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی در گفتوگو با ایلنا، ادامه داد: اگر نمایندگان مجلس به تحقیق و تفحص از بازداشتگاهها رای دهند مطمئن باشید که ما نهایت همکاری را با هیات منتخب خواهیم داشت.

اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که در حوادث بعد از انتخابات نام بازداشتگاههایی چون پاسارگاد به گوش رسید ولی تاکنون از سوی مقامات مربوطه وجود این بازداشتگاه نه تایید شده و نه مورد تکذیب قرار گرفته،در این باره توضیح می دهید،اظهارداشت: این امر اشکالی است که برخهی افراد کم اطلاع مطرح میکنند ورسانههای ما نیز به دنبال اسامی و القاب میگردند.

وی افزود: بازداشتگاههایی را در مراجع انتظامی داریم که به جای اینکه به بازداشتگاههای مراجع انتظامی موسوم شود، اسامی که معلوم نیست و هماهنگونه که درباندهای مرتکبین جرائم رسانهها برآن اسم میگذارند، بر روی بازداشتگاه ها نیز چنین اسامی گذاشته میشود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد:برخی از مراجع انتظامی بازداشتگاههایی دارند که تحت پوشش و نظارت سازمان زندانها و اقدامات تامینی است و ما برای مسوولان آن بازداشتگاهها ابلاغ صادر میکنیم. اما اگر بازداشتگاههایی باشد که ما برای آن ابلاغ صادر نکرده باشیم،بازداشتگاه رسمی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: ما به مقامات قضایی لیست بازداشتگاههای تحت پوشش و نظارت سازمان زندانها را اعلام کرده و از انها خواستهایم که قضات متهمان را به این بازداشتگاه ها معرفی کنند.

رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی در پاسخ به این پرسش که آیا بازداشتگاهی به نام پاسارگاد وجود دارد یا خیر؟گفت: خیر اصلا بازداشتگاهی به چنین نامی نداریم.

اسماعیلی همچنین در پاسخ پرسشی مبنی براینکه متهمان باید در محل ارتکاب جرم ،دوران محکومیت خود را سپری کنند،آیا انتقال احمد زیدآبادی و مسعود باستانی از اوین به زندان رجایی شهر دلیل خاصی داشته است،گفت:ما در تهران زندان نداریم و اوین بازداشتگاه بوده و زندان محسوب نمیشود.

وی با بیان اینکه تمام زندانیان استان تهران در زندانهای رجاییشهر،قزل حضار،ندامتگاه مرکزی کرج و پردیس نگهداری میشوند،ادامه داد:در گذشته در تهران تنها یک زندان بود که آن هم در حال حاضر به پارک تبدیل شده است.

رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی گفت:بسیاری از افرادی که تحت قرارهستند،به دلیل اینکه امکانات موجود کفایت نمیکند،در زندانهای رجایی شهر و قزل حصار نگهداری میشوند.

اسماعیلی با بیان اینکه نمیدانم چرا فقط برای رسانهها و برخی افراد تنها بعضی اسامی مطرح است،اظهارداشت:اگر کسی دلش به حال محکومین میسوزد باید بگوید در تهران زندان نداریم و در گذشته زندان قصر بوده که آن هم جمعآوری شده است.

وی گفت: زندانهای استان تهران در کرج است که این امر مورد دلخوری مردمان کرج هم است اما عموم زندانهای موجود در کرج در قبل از انقلاب احداث شده و بعد از انقلاب کسی در کرج زندان نساخته است.

http://www.hra-news.org/news/12656.aspx

No comments:

Post a Comment