Most recent videos

Loading...

Friday, February 5, 2010

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به حکم صادر شده برای سروش ثابت

پنجشنبه، ۱۵ بهمن، ۱۳۸۸

نزدیک به هزار دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف نسبت به حکم صادر شده برای سروش ثابت دانشجوی ستاره دار این دانشگاه اعتراض کردند.


به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان دانشگاه شریف با امضای طوماری خواستار لغو حکم صادر شده برای وی شدند.


سروش ثابت که با وجود کسب رتبه اول کارشناسی ارشد اجازه ورود به دانشگاه را پیدا نکرد، از سوی قوه قضائیه به دوسال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده است.

http://www.autnews.de/node/6912No comments:

Post a Comment