Most recent videos

Loading...

Wednesday, February 10, 2010

تجمع لباس شخصی ها مقابل سفارت فرانسه در تهران

سایت حکومتی برنا: دانشجویان دانشگاه های تهران (که همه در زندانند) به نمایندگی از سایر دانشجویان بعداظهر امروز با تجمع در مقابل سفارت فرانسه خشم و انزجار خود را از دخالت های این کشور در امور داخلی کشورمان نشان دادند. دانشجویان با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان "مسایل داخلی ایران به شما مربوط نیست"، "پایتان را از گلیمتان دراز تر نکنید"، "سفارت خارجه اقتدار اقتدار، مجلس با شهامت صلابت صلابت"، در آستانه 22 بهمن هر گونه دخالت های کشور فرانسه در امور داخلی کشورمان و همچنین تحریک آشوبگران را محکوم کردند.

No comments:

Post a Comment