Most recent videos

Loading...

Wednesday, February 10, 2010

بازداشت دو فعال ملی مذهبی در اهواز

سایت نوروز: موج بازداشت ها در آستانه 22 بهمن به اهواز نیز رسید و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شب گذشته دو فعال ملی مذهبی در این شهر را بازداشت کردند. این نیروها با مراجعه به خانه سیدرضا طباطبایی و حسام کاویاری آنها را بازداشت و کامپیوتر و وسائل شخصی آنها را نیز ضبط کرده و با خود بردند.

No comments:

Post a Comment