Most recent videos

Loading...

Monday, February 8, 2010

نصب تصاویر تعدادی از دانشجویان زندانی سراسر کشور در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

خبرنگار آژانس ايران خبر18/11/1388:تصاویر دهها تن از دانشجویان زندانی دانشگاههای سراسر کشور در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به معرض دید قرار داده شده است.
این تصاویر متعلق به حدود شصت تن از دانشجویان است که همچنان در زندان های رژیم ایران محبوس هستند.
در پایین تصاویر،توضیحاتی در باره رشته و دانشگاه محل تحصیل دانشجوی زندانی به همراه پاره ای از فعالیت های سیاسی وی و نیز تاریخ بازداشت و محل زندان وی آورده شده است.
در بین دانشجویان ذکر شده تعدادی چندین سال است که در زندان به سر می برند و عده ای نیز در جریان حوادث چند ماه اخیر و اتفاقات بعد از انتخابات دهم بازداشت شده و همچنان در اسارت به سر می برند.
گفتنی است این اقدام از سوی انجمن اسلامی دانشکده ادبیات انجام شده و این تصاویر در بورد اطلاع رسانی این تشکل دانشجویی نصب شده اند.
آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۱/۱۹

No comments:

Post a Comment