Most recent videos

Loading...

Wednesday, February 10, 2010

كارگران معترض تونل توحيد در تهران را بستند

روزنامه آفتاب یزد: كارگران تونل توحيد، در پي پرداخت نشدن حقوق خود مقابل ورودي تونل اجتماع كردند.به گزارش شبكه ايران، بعدازظهر ديروز جمعي از كارگران تونل توحيد در مقابل اين تونل تجمع كردند.اين تجمع سبب شد تا مسير شمال به جنوب بزرگراه چمران از برج ميلاد تا درب تونل با ترافيك شديدي همراه شود.پيگيري شبكه ايران حاكي است، جمعي از كارگران تونل توحيد به دليل عدم پرداخت حقوق معوق خود در حالي كه برخي از آنها لباس كار پوشيده بودند به نشانه اعتراض در برابر وروديهاي اين تونل خوابيده و از عبور و مرور خودروها جلـوگيري كردند.اين اقدام آنها تا قبل از آمدن پليس راهنمايي و رانندگي، سبب شده بود تا نزديك به نيم ساعت، خودروها در ورودي و داخل تونل محبوس شوند. اين مسئله سبب شد تا برخي از مسافران اين خودروها با پاي پياده از تونل خارج شوند. همچنين برخي از شهروندان با تلفن همراه خود براي گرفتن عكس و فيلم از اين تجمع روانه تونل شدند كه اين امر نيز بر شدت ترافيك افزود.

No comments:

Post a Comment