Most recent videos

Loading...

Friday, February 5, 2010

مردم تهران در جمعيت انبوه در چهلم شهداي عاشورا به بهشت زهرا آمده اند

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۱/۱۶


خبرنگار آژانس ايران خبر- ساعت 1030: درحال حاضر قطعه 9 و302و 304 بهشت زهرا جمعيت انبوهي حاضرند ,ميزان جمعيت به قدري است كه امكان تردد با خودروها مقدور نبوده و حتي مادران سالخورده نيز بايد پياده جابه جاشوند .

چهلم شهداي عاشورا در بهشت زهرا


آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۱/۱۶


خبرنگار آژانس ايران خبر-تهران ساعت 0900: از ساعت 9 صبح تعداد زيادي از مردم در قطعات259 و 302 تجمع كرده اند از ساعت 0700 صبح نيروهاي لباس شخصي و نيروي انتظامي در محل حضور داشتند و به رغم اينكه نيروهاي انتظامي در دسته هاي 7 نفري در بالاي قبرها ايستاده و به كنترل مردم ميپردازند , مردم در قطعات محل دفن شهدا اقدام به گل گذاري كرده اند .
No comments:

Post a Comment