Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 9, 2010

انتقال حسین نورانی نژاد به قرنطینه زندان اوین

کمیته گزارشگران حقوق بشر - بنابر گزارش های دریافتی حسین نورانی نژاد رییس کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت که پیش از این در سلولی به همراه 15 زندانی دیگر نگهداری می شد به قرنطینه زندان اوین منتقل شده است. این در حالی است که در روزهای گذشته با درخواست وکلای این زندانی سیاسی مبنی بر تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه توسط قاضی مقیسه مخالفت به عمل آمده است.

لازم به ذکر است به دلیل افزایش بی سابقه تعداد زندانیان، قرنطینه زندان اوین که پیش از این برای نگهداری چند روزه زندانیان تازه وارد استفاده می شد، عملا به بند عمومی تبدیل شده است.

رسیدگی به پرونده حسین نورانی نژاد طی دو جلسه دادگاه در روزهای 27 دی و 10 بهمن ماه انجام شد و تاکنون پس از گذشت نه روز از دومین جلسه رای دادگاه به این زندانی سیاسی و وکلای وی ابلاغ نشده است.

حسین نورانی نژاد مسئول کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت شامگاه 26 شهریورماه در منزل یکی از نزدیکانش بازداشت شد.

No comments:

Post a Comment