Most recent videos

Loading...

Saturday, February 6, 2010

ایجاد شش واحد دانشگاهی تک جنسیتی در اصفهان

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: واحدهای دانشگاهی شهر مجلسی و لنجان و مراکز شاهین شهر، بادرود و تیران ویژه پسران و واحد فلاورجان مختص دختران است.


رهانا – دانشجویی: معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از ایجاد واحدهای دانشگاهی تکجنسیتی در جهت کاهش معضلات فرهنگی و افزایش گزینههای انتخاب برای داوطلبان ورود به دانشگاه خبر داد و گفت: واحدهای دانشگاهی شهر مجلسی و لنجان و مراکز شاهین شهر، بادرود و تیران ویژه پسران و واحد فلاورجان مختص دختران است که مورد استقبال دانشجویان و خانوادهها واقع شده است.
به گزارش ایلنا، وی ایجاد این واحدها را در جهت کاهش معضلات فرهنگی، مفید دانسته و از آغاز به کار واحدهای دیگری که به صورت تک جنسیتی خواهد بود نیز خبر داد.
پایان پیام

No comments:

Post a Comment