Most recent videos

Loading...

Tuesday, February 9, 2010

ممانعت از آزادی سلمان سیما علیرغم صدور قرار کفالت

روابط عمومی سازمان ادوار تحکیم: از آزادی سلمان سیما عضو سازمان دانش اموختگان ایران ممانعت به عمل آمد.
درحالی که قرار کفالت و نامه آزادی سلمان سیما عضو بازداشتی سازمان ادوارتحکیم روز یکشنبه از سوی بازپرس مربوطه صادر شده بنا به دلایل نامشخصی همچنان وی از زندان آزاد نشده است.
گفتنی است سلمان سیما که حدود سه ماه را در بازداشت بوده است اخیرا به شش سال حبس تعزیری در دادگاه بدوی محکوم شده است.

No comments:

Post a Comment