Most recent videos

Loading...

Sunday, February 7, 2010

دومین جلسه ی دادگاه هفت مدیر پیشین جامعه ی بهايی برگزار شد

کمیته ی گزارشگران حقوق بشر - دومین جلسه ی دادگاه هقت مدیر پیشين جامعه ی بهایی امروز 18 بهمن ماه برگزار شد.

دومین جلسه ی دادگاه مدیران جامعه ی بهایی در حالی برگزار شد که باز هم از حضور خانواده های آنها جلوگیری به عمل آمد و دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد.

جلسه ی اول این دادگاه روز 22 دیماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود. از روند برگزاری دادگاه ها این طور استنباط می شود که جلسات محاکمه ایشان دنباله دار خواهد بود.

فریبا کمالآبادی، جمالالدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضائی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم، شش تن از مدیران جامعه بهائیان هستند که ۲۵ اردبیهشت ماه سال گذشته در منازل شخصیشان بازداشت شدند.

مهوش ثابت، یکی دیگر از مدیران جامعه بهائیان نیز ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ بازداشت شده بود.

No comments:

Post a Comment