Most recent videos

Loading...

Sunday, February 7, 2010

مهدی اللهیاری آزاد شد

کمیته گزارشگران حقوق بشر - مهدی اللهیاری، از دانشجویان طیف چپ و دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف که از 16 آذرماه در بازداشت بود، عصر روز 17 بهمن ماه آزاد شد.

عصر روز دوشنبه ۱۶ آذر حوالی ساعت ۴ مهدی اللهیاری عضو دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب هنگامی که از محل کار خود واقع در خیابان ۱۶ آذر تهران به خانه برمی گشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

لازم به ذکر است وی در مهرماه سال جاری طی حکمی از سوی شعبه ی 28 دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

گفتنی است دو تن دیگر از دانشجویان دانشگاه شریف به نام های فرهاد فرنود و محمد کلاری همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برند.

No comments:

Post a Comment