Most recent videos

Loading...

Sunday, February 7, 2010

خبر فوری: درگیری شبانه در دانشگاه علم و صنعت

امشب، 17 بهمن ماه، حوالی ساعت 21:30، خوابگاه کوی بسیج در انتهای دانشگاه علم و صنعت، شاهد درگیری های مزدوران انصار حزب الله و بسیجی با دانشجویان بود.

دانشجویان دانشکده علوم پایه از حوالی ساعت 14 تحصن کرده بودند. این دانشجویان بعد از نهار ظروف غذایشان را تا در ساختمان ریاست دانشگاه چیده بودند و بعد از آن پایکوبان و با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی به سمت دانشکده علوم پایه رفته بودند. بعد از بازگشت دانشجویان به خوابگاه در حوالی ساعت 21:30 بانگ الله اکبر سراسر دانشگاه و خوابگاه را فرا گرفت. از بلوک 4 دود و صدای فریاد دیده و شنیده می شد. در محوطه خوابگاه حدود 200 نفر از مزدوران انصار (؟ با لباس یشمی تیره بدون نقش) مشغول کتک زدن حدود 600 نفر از دانشجویان بودند. دانشجویان بسیجی هم به کمک مزدوران آمده بودند که نام های برخی از آنان عبارت است از: نیما ابراهیمی (ورودی 85)، سید مهدی مهدیان (ورودی 85)، رضا موسی پور و سید سجاد خونساری. آن ها در حالی که چراغ های محوطه را خاموش کرده بودند، با گاز اشک آور و باتوم برقی وحشیانه دانشجویان را می زدند. در این حال دانشجویان شعار های مرگ بر دیکتاتور، احمدی لعنتی ننگ علم و صنعتی و مرگ بر بسیجی جیره خور می دادند. مزدوران دست کم 3 نفر از دانشجویان را از پنجره به بیرون پرتاب کردند و بعد هم از بهداری دانشگاه آن ها را به همراه 10 الی 20 نفر دیگر به مکانی نامعلوم بردند. کارت های دانشجویی برخی از دانشجویان را نیز گرفته اند.

تا نیمه شب همچنان تمام درب های دانشگاه و خوابگاه محاصره است و اجازه خروج به کسی نمی دهند. تلفن های همراه نیز قطع هستند.

خبر از طریق اینترنت از یکی از دانشجویان که خود این صحنه ها را از نزدیک دیده است و در خوابگاه به سر می برد، گرفته شده است.

( خبر از حامیان قاصدان آزادی )


ساعت 1:00 نیمه شب به وقت ایران

No comments:

Post a Comment